top of page
  • Writer's pictureMikko Korkeakoski

Turvallisuus luo tulevaisuutta

Päivitetty: 15. lokak. 2021

Poliisien määrä on nousut keskusteluihin suuresti viime aikoina. Erityisesti vaalien alla onkin erinomainen aika arvokeskusteluille. Kuinka paljon arvotamme turvallisuutta ja poliiseja sen ylläpitäjinä? Kokoomukselle turvallisuus on jokaisen perusoikeus. Siksi sekä poliisin, syyttäjän että tuomioistuinten voimavarojen on oltava riittävät rikosten tutkimiseksi ja laillisen järjestyksen turvaamiseksi kaikkialla maassa.


Tehdyt lisäykset esimerkiksi netti- ja lähipoliisitoimintaan ovat auttaneet tilannetta. Poliisiammattikorkeakoulun sisäänottomäärä on nostettu vuoden 2017 aikana 400 oppilaaseen, joka mahdollistaisi noin 7 850 poliisia vuoteen 2024 mennessä. Poliisien kokonaismäärä on kuitenkin saatava pysyvään kasvuun seuraavassa hallitusohjelmassa perusturvallisuuden ja poliisin toimintakyvyn turvaamiseksi.


Poliiseille tehdyt kyselyt osoittavat, että harvaan asutuilla alueilla ja maaseudulla pitkät välimatkat aiheuttavat lisähaasteita. Osassa Suomea on nähty niin sanottujen massarikosten tutkinta resurssien puutteen takia haasteelliseksi, tietojärjestelmien toimivuudessa on eroja ja valtakunnallisesti näyttää siltä, että byrokratia syö paitsi resursseja myös työn mielekkyyttä.


"Kuinka paljon arvotamme turvallisuutta ja poliiseja sen ylläpitäjinä?"

Poliisien työhyvinvointi on vähentynyt ja työuupumus lisääntynyt. Vuosittaiset tehtävämäärät sekä täysin uudenlaiset tehtävät ovat lisääntyneet. Turvallisuusympäristönkin muutoksiin olisi pyrittävä reagoimaan ennakoiden. Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne on todennut useaan otteeseen, että tällä menolla tarvitaan linjaus siitä, miten poliisille kuuluvat tehtävät priorisoidaan eli mitä hoidetaan ja mitä jätetään hoitamatta. Tällä hetkellä tunnollinen ja luotettava poliisi hoitaa tehtävänsä viimekädessä oman jaksamisensa kustannuksella. Nämä viestit tulee ottaa vakavasti.


Monia toimia on onneksi tehtävissä. Menneiden murehtimisen sijaan on aika keskittyä päätöksiin turvallisen tulevaisuuden puolesta. Poliisit huolehtivat muun muassa huomattavan paljon erilaisista saatto- ja kuljetustehtävistä esimerkiksi tuomioistuimiin ja vankiloihin tai kuljettavat asiakkaita kenttätehtävissä. Poliisin henkilöstö on tärkein voimavara, mutta poliisin työtä, kuten turhia manuaalisia kirjauksia, voidaan auttaa ja tehostaa huomattavan paljon teknisillä ratkaisuilla. Poliisiautoissa olevat rekisterikilvenlukijat ja automaattinen liikenteenvalvonta ovat hyviä esimerkkejä tästä.


"Lisäksi on syytä huomioida, etteivät poliisin määrärahat elä tyhjiössä vaan ovat kiinni muista panostuksista."

Lisäksi on syytä huomioida, etteivät poliisin määrärahat elä tyhjiössä vaan ovat kiinni muista panostuksista. Esimerkiksi resurssit puuttua sosiaalisiin ja mielenterveysongelmiin, toimet työttömyyden tai syrjäytymisen ehkäisemiseksi tai esimerkiksi rangaistusten koventamiseksi vaikuttavat kokonaisturvallisuuteen ja siten suoraan myös poliisin resurssitarpeeseen.


Minulle on tärkeää, että Suomi on meille tulevaisuudessakin turvallinen maa elää ja asua ja tämän tavoitteen tulee näkyä päätöksenteossa seuraavalla hallituskaudella. Siksi eduskuntaan tarvitaan päättäjiksi turvallisuuden asiantuntijoita.

 

Tämä blogikirjoitus (lyhempi versio) on julkaistu alunperin 12.4.2019 Kalajokilaakson Sanan valta -osiossa.

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page