top of page
  • Writer's pictureMikko Korkeakoski

Suomi ei saa ajautua Ruotsin tilanteeseen - katujengirikollisuus kitkettävä ajoissa

Suomessa on noussut esiin huolestuttavia uutisia katujengirikollisuudesta yhä vakavampana ilmiönä, joka on Helsingissä muuttunut jo normaaliksi ilmiöksi. Tämä kehitys on huolestuttava. Meidän on herättävä todellisuuteen ja ryhdyttävä määrätietoisiin toimiin ongelman ratkaisemiseksi, jotta vältämme ilmiön leviämistä muualle Suomeen.


"Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä poliisien määrän tulee nostaa 8000 poliisiin."

Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä poliisien määrän tulee nostaa 8000 poliisiin. Lisäksi rikoshyödyn poisottamista on tehostettava ja jengi- ja ampuma-aserikoksista tuomittavia rangaistuksia on kovennettava, varmistaen samalla myös koko rikosprosessiketjun toimivuus. Jokaiselle pitää olla sanomattakin selvää, että Suomessa kunnioitetaan lakeja.


Lisäksi kotouttamispolitiikkaan on tehtävä korjausliike, jossa keskiöön otetaan työnteko ja kielen oppiminen. Näin maahanmuuttajat voivat integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Myös lastensuojelun ongelmat on laitettava kuntoon lisäämällä resursseja ja toimivaltuuksia, panostamalla yksilölliseen tukeen kouluissa ja puuttumalla häiriökäyttäytymiseen heti sen esiintyessä.


"On tärkeää toimia määrätietoisesti ja nopeasti, jotta voimme välttää joutumisen Ruotsin kaltaiseen tilanteeseen."

On tärkeää toimia määrätietoisesti ja nopeasti, jotta voimme välttää joutumisen Ruotsin kaltaiseen tilanteeseen, jossa katujengirikollisuus on johtanut vakaviin seurauksiin. Suomen tulee olla tulevaisuudessakin turvallinen maa elää ja asua. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi kotikaupungissaan.

Comentarios


Post: Blog2 Post
bottom of page