top of page
  • Writer's pictureMikko Korkeakoski

Kokonaisturvallisuus on sekä ulkoista että sisäistä turvallisuutta

Päivitetty: 25. helmik. 2023

Maailmanpoliittinen turvallisuustilanne muuttui vuosi sitten, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan. Sen seurauksena Suomi päätyi kansan vahvalla tuella hakemaan NATO-jäsenyyttä. Tulevan vaalikauden tärkeimpänä ulkopoliittisena tehtävänä onkin NATO-prosessin loppuun saattaminen sekä Suomen jäsenprofiilin rakentaminen. Mielestäni Suomen tulee tässä olla aktiivinen toimija eikä jäädä vain seinäruusun asemaan, vaan pyrkiä maksimoimaan kaikki saatavissa oleva hyöty Suomen turvallisuuden näkökulmasta.


Meidän paikkamme on jatkossakin osana länttä. Siksi mielestäni NATO-jäsenyyden lisäksi Suomen tulee entisestään syventää myös kahdenvälistä puolustusyhteistyötä, esimerkiksi Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen kanssa. Lisäksi Suomen oman kansallisen puolustuskyvyn vahvistamista tulee jatkaa ja pitää puolustus menot vähintään 2 %:ssa BKT:stä suurten kalustohankintojen jälkeenkin.


"Huoltovarmuuden näkökulmasta pohjoinen on ainut reitti länteen ja tärkeisiin naapurimaihimme myös etelästä käsin."

Kokonaisturvallisuuteemme vaikuttavat myös kriittinen tarkastelu ulkomaisten ostajien kiinteistökauppoihin, huoltovarmuus sekä energia- ja ruokaomavaraisuudesta huolehtiminen. Näissä teemoissa pohjoisen Suomen merkitys on alkanut hahmottua myös etelän ihmisille. Näillä lakeuksilla, kun on tilaa ja mahdollista turvata juuri esimerkiksi ruoka- ja energiaomavaraisuutta. Huoltovarmuuden näkökulmasta pohjoinen on ainut reitti länteen ja tärkeisiin naapurimaihimme myös etelästä käsin, mikäli kuvitteellisessa tilanteessa Itämeren liikennöinti estyisi.


"Poliisien määrä tulee nostaa 8000:n, vaikka poliisialaakin uhkaa tulevaisuudessa pelastusalalla jo häämöttävä osaajapula."

Sisäisen turvallisuuden koko ketju tarvitsee pitkäjänteisen suunnitelman niin talouden kuin resurssienkin osalta. Esimerkiksi poliisien määrä tulee nostaa 8000:n, vaikka poliisialaakin uhkaa tulevaisuudessa pelastusalalla jo häämöttävä osaajapula. Mielestäni kriminaalipolitiikassa riittää vielä kiristämisen varaa, vaikka rangaistuksia osittain kovennettiinkin tällä vaalikaudella. Ei voi kuitenkaan olla niin, että rangaistuksen lievyydestä johtuen se ei toimi minkäänlaisena pidäkkeenä rikolliselle toiminnalle. Sisäiseen turvallisuuteen liittyvät esimerkiksi myös maahanmuuton kokonaisvaltainen hallinta sekä juurisyihin puuttumista unohtamatta, kuten syrjäytymisen ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy.

"Pidänkin varteenotettavana Häkkäsen esiin nostamaa ajatusta, että Suomen turvallisuusviranomaiset koottaisiin yhteiseen ”turvallisuusnyrkkiin."

Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus linkittyvät yhä vahvemmin toisiinsa ja tulevaisuudessa niiden välillä tarvitaan enemmän saumatonta yhteistyötä ja tiedonkulku eri toimijoiden välillä tulee varmistaa. Pidänkin varteenotettavana puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkäsen esiin nostamaa ajatusta, että Suomen turvallisuusviranomaiset koottaisiin yhteiseen ”turvallisuusnyrkkiin”, jolloin mitään maamme turvallisuuden liittyvää asiaa ei jäisi siilojen väliin huomiotta.

 

Tämän kirjoituksen lyhempi versio on julkaistu alunperin 24.2.2023 Kalevassa.

Commentaires


Post: Blog2 Post
bottom of page