top of page
  • Writer's pictureMikko Korkeakoski

Arjen turvallisuus unohtumassa hyvinvointialueella taka-alalle

Päivitetty: 23. maalisk. 2023

Pelastuspalvelut jäävät hyvinvointialueiden valmistelussa nyt liian vähälle huomiolle. Valmisteluissa luonnollisesti korostuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointi ja kattavuus. Pelastuspalveluiden asema uudistuksessa tulee kuitenkin olla vahva, eikä se saa jäädä soten varjoon tai irralliseksi osaksi hyvinvointialueita rakennettaessa.


Hyvinvointialueella tulee nimittäin olemaan vain yksi yhteinen budjetti, josta leijonan osan vievät ymmärrettävästi soten lakisääteisesti tuotettavat palvelut.


Tämän lisäksi kuluja kerryttää uuden massiivisen hallinnon rakentaminen. Näin ollen vaarana on, että ilman korvamerkittyä osuuttaan budjetista pelastuspalvelut jäävät vaille riittävää rahoitusta. Senpä vuoksi myös pelastuspalvelut tarvitsevat huomionsa budjetoinnissa, jotta varmistamme esimerkiksi pelastus- ja ensihoitopalvelujen saumattoman yhteistoiminnan jatkumisen.


"Jokaisella meistä on oikeus arjen turvallisuuteen – nopeaan apuun tarvittaessa – niin kaupungissa kuin maaseudullakin."

Uudistuksessa pelastustoimen tulee saada riittävä rahoitus ammattilaisten resurssointiin ja koulutukseen sekä laadukkaisiin ja yhdenmukaisiin palveluihin kaikkialla Suomessa. Tämän lisäksi myös sopimuspalokuntien toimintaedellytykset tulee turvata, jotta toiminnan houkuttelevuutta voidaan lisätä koko Pohjois-Pohjanmaalla. Jokaisella meistä on oikeus arjen turvallisuuteen – nopeaan apuun tarvittaessa – niin kaupungissa kuin maaseudullakin.


Pohjois-Pohjanmaalla pelastustoimen osalta on hyvinvointialueuudistuksessa lisäksi se erityispiirre, että sen yhteydessä myös kaksi eri pelastuslaitosta yhdistyvät. Samalla siis tapahtuu jo pelkän uudistuksen lisäksi myös kahden eri organisaation ja niiden toimintatapojen yhteensovittaminen. Tämäkin lisähaaste vaatii omat panostuksensa, yleisistä pelastuspalveluiden kustannuspaineista puhumattakaan.


"Pelastuspalveluiden asema uudistuksessa tulee kuitenkin olla vahva, eikä se saa jäädä soten varjoon tai irralliseksi osaksi hyvinvointialueita rakennettaessa."

Hyvinvointialueuudistukseen liittyvät tärkeät aluevaalit käydään jo parin kuukauden päästä. Tärkeät siksi, että tammikuussa valittavat aluevaltuutetut tulevat pitkälti linjaamaan, miltä hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyvät sote- sekä pelastuspalvelut tulevat näyttämään tulevaisuudessa Pohjois-Pohjanmaalla.

 

Tämä blogikirjoitus on julkaistu alunperin 20.11.2021 Kalevan mielipidepalstalla sekä kaleva.fi:ssä.

Comentarios


Post: Blog2 Post
bottom of page