top of page
  • Writer's pictureMikko Korkeakoski

Koulu on oppimisen paikka

Koululaistemme oppimistulokset ovat romahtaneet viime vuosien aikana ja koulutustasomme on pudonnut keskikastiin OECD-maista. Eivätkä kaikki koulunsa päättävät osaa enää lukea, kirjoittaa ja laskea. Asia tulee laittaa kuntoon satsaamalla ensimmäisenä perusasioihin.


"Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun hyvät tulokset osoittavat, että se tulisi toteuttaa pysyvänä."

Jokainen koulutusaste toki tarvitsee omat panostuksensa, mutta aivan erityisesti huomiota tulee kiinnittää koulupolun varhaisiin vaiheisiin jo varhaiskasvatuksesta lähtien. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun hyvät tulokset osoittavat, että se tulisi toteuttaa pysyvänä.


Peruskouluihin on palautettava työrauha. On tärkeää varmistaa opetushenkilöstön resurssointi, kohtuulliset ryhmäkoot sekä oppimisen tuen saatavuus sitä tarvitseville. Esimerkiksi kännyköiden käyttöä on opettajan pystyttävä luokassa rajoittamaan. Kouluissa tulee voida keskittyä elämän perustaitoihin kuten opettelemaan lukemista, kirjoittamista ja laskemista käytännössä tehden. Jokaisen peruskoulunsa päättävän tulee osata nämä taidot.


"Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee mahdollistaa edellytykset pärjätä tulevaisuudessa sekä tasavertaiset mahdollisuudet rakentaa omaa tulevaisuuttaan."

Jatkoksi tarvitaan toki muitakin toimia oppimispolun tukemiseksi. Koulutuspolitiikka edellyttää myös ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Jos jokin koulutuksen uudistus osoittautuu käytännössä toimimattomaksi, on oltava rohkeutta myös peruuttaa ja katsoa tulevaan toimivuuden näkökulmasta. Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee mahdollistaa edellytykset pärjätä tulevaisuudessa sekä tasavertaiset mahdollisuudet rakentaa omaa tulevaisuuttaan erilaisista lähtökohdista huolimatta.


 

Tämä blogikirjoitus on julkaistu alunperin 22.3.2023 Sinituuli-lehdessä.

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page