top of page
  • Writer's pictureMikko Korkeakoski

Pidetään Ylivieska elinvoimaisena kasvun kaupunkina

Päivitetty: 23. maalisk. 2023

Ylivieska porskuttaa hienolla kasvu-uralla monellakin mittarilla. Mielestäni on erittäin tärkeää, että kaupungin elinvoimaisuuden ylläpito tulee olemaan yksi päättäjien tärkeimmistä tavoitteista jatkossakin, vaikka kehittyvänä kaupunkina elämme talouden kanssa tiukkaa aikaa.


"Kaupungin elinvoimaisuus syntyy ensisijaisesti yrittäjyydestä ja työstä."

Elinvoimaisena kaupunkina pystymme tulevaisuudessakin mahdollistamaan tärkeitä veto- että pitovoimatekijöitä kuten esimerkiksi terveitä ja turvallisia oppimistiloja sekä laadukkaita ja monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Näillä arkeen vaikuttavilla tekijöillä on meistä monelle merkitystä vaikkapa asuinpaikkaa valittaessa. Ylivieskan elinvoimaisuuden merkityksellisyyttä lisää myös alueen keskuskaupungin asema, jota tulisikin hyödyntää entistä enemmän alueen kuntien yhteistyötä lisäämällä.


Kaupungin elinvoimaisuus syntyy ensisijaisesti yrittäjyydestä ja työstä. Tämän vuoksi minulle on tärkeää, että Ylivieska panostaa vahvasti niin uusien kuin nykyisten yritysten kasvuun ja kehittymiseen. Näitä voimme kaupunkina tukea esimerkiksi löytämällä yhteistyössä yritysten kanssamahdollisia kehityshankkeita, joihin Ylivieskan on mahdollisuus panostaa nyt kun kaupungin elinkeinopalveluja järjestellään uudelleen. Myös esimerkiksi joutuisa kaavoitus korostuu nopeissa yrityselämän muutoksissa.


"Ilman kestävää taloutta meillä ei ole kakkua jaettavaksi."

Kuitenkaan ilman kestävää taloutta meillä ei ole kakkua jaettavaksi. Ylivieskan historian suurimmat investoinnit on juuri saatu tehtyä ja nyt on tärkeää saattaa kaupungin taloudellinen tilanne tasapainoon, jotta voimme mahdollistaa kaupungin elinvoimaisuuden ja kasvun tulevaisuudessakin. Ensisijaisina tehtävinä ovat alijäämän kattaminen ja velkamäärän taittaminen laskusuuntaan. Investointeja joudutaan tulevalla valtuustokaudella priorisoimaan ja jo aloitettua tuottavuusohjelmaa määrätietoisesti toteuttamaan. Päättäjien halu ja kyky tehdä yhteistyötä korostuu näidenkin tavoitteiden onnistumisessa Ylivieskan parhaaksi.

 

Tämä blogikirjoitus on julkaistu alunperin 21.5.2021 Kalajokilaakson Sanan valta -osiossa.


Comentarios


Post: Blog2 Post
bottom of page