top of page
  • Writer's pictureMikko Korkeakoski

Yhteistyöllä vastuullista taloudenpitoa hyvinvointialueella

Päivitetty: 23. maalisk. 2023

Sote-uudistuksen alkuperäinen tavoite on ollut saada ihmiset oikea-aikaisesti tarvitsemaansa hoitoon sekä saada rahat riittämään myös tulevaisuudessa kustannusten kasvaessa ja huoltosuhteen muuttuessa. Tämä samainen tavoite tulee edelleen pitää kirkkaana mielessä rakennettaessa nyt uusia hyvinvointialueita.


"Löyhiin vaalilupauksiin ei tulevaisuudessakaan ole varaa, vaan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja."

Jotta rajalliset resurssimme saadaan riittämään niin sosiaali-, terveys- kuin pelastuspalveluihin, hyvinvointialueen tulee tuottaa palvelut laadukkaasti, mutta myös kustannustehokkaasti. Tämä voidaan saavuttaa huolehtimalla vastuullisesta taloudenpidosta sekä ohjaamalla resursseja hallinnon sijaan nykyistä paremmin palveluihin. Löyhiin vaalilupauksiin ei tulevaisuudessakaan ole varaa, vaan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja.


Tavoitteiden toteuttamisen avainsana on yhteistyö. Ensinnäkin palveluntuottajien saumaton yhteistyö ja niiden välinen terve kilpailu parantaa sekä laatua että kustannustehokkuutta. Esimerkiksi oikea-aikaista hoitoon pääsyä voidaan parantaa palveluseteleiden täysimääräisellä hyödyntämisellä. Tällä tavoin julkisen toimijan lisäksi palvelutuotantoa saadaan tukemaan myös yritykset, yhteisöt ja järjestöt. Lisäksi on syytä varmistaa riittävällä hankintaosaamisella, että pienemmät ja paikalliset yrittäjät pääsevät mukaan kilpailutuksiin.


"Pelkästään yhden kunnan asiaa ajavat aluevaltuutetut eivät tule agendallaan pärjäämään yhteistyön pöydissä."

Toiseksi päättäjiltä tarvitaan yhteistyötä yli kunta- ja puoluerajojen. Pohjois-Pohjanmaan asukkaat ansaitsevat koko maakunnan kokonaiskuvan hahmottavia, alueellista näkökulmaa tuovia päättäjiä. Tällöin päätöksenteossa huomioiduksi tulevat niin kaupungit kuin maaseudutkin. Pelkästään yhden kunnan asiaa ajavat aluevaltuutetut eivät tule agendallaan pärjäämään yhteistyön pöydissä. Näin ollen yhteistyökyvyn lisäksi tulevilta hyvinvointialueen päättäjiltä vaaditaan myös yhteistyöhalua. Haihattelujen sijaan päätöksenteossa ja palveluja kehittäessä on katsottava rohkeasti tulevaisuuteen.

 

Tämä blogikirjoitus on julkaistu alunperin 6.1.2022 Kalajokilaakson Sanan valta -osiossa.

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page