top of page
  • Writer's pictureMikko Korkeakoski

Nyt on oikea aika kääriä hihat ja ryhtyä töihin

Vakaa valtiontalous on hyvinvointiyhteiskunnan perusedellytys. Emme voi rakentaa tulevaisuuden hyvinvointia jatkuvan velanoton varaan tulevien sukupolvien kustannuksella, koska esimerkiksi velan korkomenot nousevat nyt hurjaa vauhtia. Veronkorotukset taas heikentävät ihmisten ostovoimaa ja vaikeuttavat yritystoimintaa. Näiden sijaan tulee löytää keinoja siihen, miten tuemme yhteiskuntamme peruspilareita eli ahkeria työntekijöitä ja rohkeita yrittäjiä.


"Työnteon ja yritteliäisyyden tulee olla joka tilanteessa kannattavampaa kuin niiden tekemättä jättäminen."

Jotta yhteiskuntamme isot rattaat pysyvät pyörimässä, tulee työnteon ja yritteliäisyyden olla joka tilanteessa kannattavampaa kuin niiden tekemättä jättäminen. Siksipä kannustinloukkuja tulee purkaa tekemällä rakenteellisia uudistuksia esimerkiksi tulonsiirtojärjestelmäämme. Mielestäni ahkeruudesta pitäisi jäädä työntekijälle enemmän käteen kaikissa tuloluokissa. Yrityskentällä taas kaivataan ainaisen verottamisen sijaan reipasta norminpurkua turhasta byrokratiasta toimintaedellytysten parantamiseksi. Yrittäjät tarvitsevat tuekseen kannustavan, vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön ja verotuksen sekä sujuvat lupaprosessit.


Tulevaisuuttamme haastaa myös työvoimapula lähes alasta riippumatta. Tämänkin vuoksi työnteon kannustavuus pitää saada ensimmäisenä kuntoon. Sen lisäksi työpaikoille tulisi lisätä oppisopimuskoulutusta ja paikallista sopimista. Tulemme tarvitsemaan myös työperäistä maahanmuuttoa ja sitä voidaan tehostaa poistamalla saatavuusharkinta helpottaaksemme yritysten rekrytointia. Työluvan ei kuitenkaan tule automaattisesti tarkoittaa oleskelulupaa eli jos työt loppuvat, ei sen turvin voi jäädä olemaan jouten.


"Alueemme elinvoimaisuuden varmistamiseksi tulee tehdä lujasti edunvalvonnan työtä jatkossakin."

Alueemme elinvoimaisuuden varmistamiseksi tulee tehdä lujasti edunvalvonnan työtä jatkossakin. Näin voimme mahdollistaa tänne sijoittuvat isot investoinnit, kuten hyvänä esimerkkinä Haapaveden NordFuel-biojalostamo-hanke. Lisäksi olisi hyvä pyrkiä hyödyntämään jo olemassa olevaa aluetaloudellista potentiaalia. Voisimmeko esimerkiksi ottaa kaiken irti suuresta tuulivoimaloiden määrästä ja toteuttaa tuulivoimapuistojen huoltoverkoston yhteistyössä alueemme monipuolisen koulutustarjonnan kanssa tänne maakunnan eteläosaan?

 

Tämä blogikirjoitus on julkaistu alunperin 10.3.2023 Kalajokilaakson Sanan valta -osiossa

 

Järjestän yrittäjäillan keskiviikkona 15.3.2023 klo 15-17 Mikon tuvalla (Valtakatu 11, Ylivieska). Kuulen mielelläni alueen yrittäjien ajatuksia tärkeistä teemoista seuraavalle neljälle vuodelle. Voit tulla oman aikataulusi mukaan ja viipyä sen aikaa, kun sinulle sopii. Tervetuloa!

コメント


Post: Blog2 Post
bottom of page